ترانسفورماتور هسته فریت اول
ترانسفورماتور هسته فریت دوم
ترانسفورماتور هسته فریت سوم

ترانسفورماتورهای منبع تغذیه حالت سوئیچینگ (منبع تغذیه حالت سوئیچینگ، SMPS یا سوئیچر) اجزای ضروری در محصولات مبدل برق هستند. ما اساساً درک می کنیم که کیفیت ترانسفورماتور، از نظر عملکرد و طول عمر آن، برای محصول نهایی حیاتی است. ترانسفورماتورهای هسته فریت پرشیا ترانس به شدت برای دستیابی به این هدف طراحی شده اند.

ترانسفورماتورهای هسته فریت، نسبت قدرت به اندازه ی بسیار بالایی دارند و هر بخش از توپولوژی ترانسفورماتور یک تابع انتقال Vin به Vout منحصر به فرد دارد که منجر به راندمان مطلق می شود.

پرشیا ترانس همچنین درخواست ها برای انجام طراحی سفارشی و توسعه ترانسفورماتورهای هسته فریت را بعهده می گیرد. لطفا برای جزئیات بیشتر با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید.