ترانسفورماتور هسته حلقوی اول
ترانسفورماتور هسته حلقوی دوم
ترانسفورماتور هسته حلقوی سوم

ترانسفورماتورهای حلقوی پرشیا ترانس نسبت به سایر ترانسفورماتورهای با سطح توان مشابه کارآمدتر هستند. ترانسفورماتورهای حلقوی اندازه کوچکتر، وزن کمتر، میدان مغناطیسی بیرونی پایین تری دارند و تلفات خارج از بار بسیار کم ایجاد می کنند. به لطف عدم وجود شکاف باقیمانده در مسیر مغناطیسی، ترانسفورماتورهای حلقوی جریان هجومی بالاتری از خود نشان می دهند. ترانسفورماتور حلقوی پرشیا ترانس مطمئناً انتخاب ایده آلی برای کاربردهای شما است.

ترانسفورماتورهای ترویید ما بسیار بادوام و پایا هستند، نویز صوتی کمتری تولید می کنند، دارای EMR کم هستند. ترانسفورماتورهای ترویید ما در واقع بسیار کارآمد هستند و تنظیم عالی را با حداقل افزایش دما ارائه می دهند.

پرشیا ترانس همچنین درخواست ها برای انجام طراحی سفارشی و توسعه ترانسفورماتورهای هسته فریت را بعهده می گیرد. لطفا برای جزئیات بیشتر با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید.