ترانسفورماتور ایزوله اول
ترانسفورماتور ایزوله دوم
ترانسفورماتور ایزوله سوم

ترانسفورماتورهای ایزوله تکفاز و سه فاز پرشیا ترانس در صنایع متعدد به طور فزاینده ای به عنوان محصولی ارجح برای تغییر موثر مقادیر ولتاژ و جریان به واحدهای مورد نظر استفاده می شوند. ترانسفورماتورهای ایزوله منحصراً برای ارائه بالاترین سطح ایمنی برای اپراتور با تنظیم و کاهش ولتاژ دستگاه های کنترل ماشین ابزار طراحی شده اند. طراحی ذاتی ترانسفورماتور ایزوله مدارهای کنترلی را قادر می سازد تا از تمام مدارهای برق و روشنایی جدا شوند. این امکان استفاده بی عیب و نقص از مدارهای زمینی یا غیر زمینی را فراهم می کند که مستقل از پایه های برق یا روشنایی هستند. بنابراین ایمنی بیشتری را برای اپراتور تضمین می کند.

ترانسفورماتورهای ایزوله تکفاز و سه فاز برای تولید، انتقال و توزیع برق کارآمد و بدون خطا و همچنین برای تمام مصارف صنعتی استفاده می شوند. یک منبع تغذیه قابل اعتماد مستلزم یک سیستم تغذیه به اندازه کافی بزرگ با ترانسفورماتورهای با کارایی بالا است. استانداردهای کیفیت تعیین شده توسط پرشیا ترانس در سراسر صنعت مورد قدردانی قرار گرفته است و محصولات ما شاهد این ادعا هستند.

پرشیا ترانس همچنین درخواست ها برای انجام طراحی سفارشی و توسعه ترانسفورماتورهای ایزوله را بعهده می گیرد. لطفا برای جزئیات بیشتر با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید.